Subsidies 
Jong Leren Eten 

Met Jong leren eten kunnen kinderen heerlijk naar buiten. leren over voeding, waar komt het vandaan, hoe groeit het. Daar worden we bij de Natuurklas ook heel blij gaan. Ons aanbod valt binnen deze subsidie regeling van Jong leren eten. Tijdens onze workshops en excursies leren de kinderen meer over de natuur, waar voeding vandaan komt en kunnen tevens met de kinderen eten bereiden. Uiteraard valt het opzetten en begeleiden van school moestuin en het verzorgen van groene activiteiten en excursies ook binnen ons aanbod.

Klik hier voor de subsidie regelingen van Jong Leren Eten 

Subsidie Corona achterstanden: leren is leuk! 

Voor het wegwerken van de corona achterstanden zijn gelukkig volop subsidies beschikbaar gesteld. Kinderen in het primair onderwijs hebben een maximale periode/ tijdsduur waarin ze geconcentreerd kunnen werken met leerstof. Met de Natuurklas gaan we actief met de kinderen aan de slag. De kinderen leren op een speelse manier meer over de wereld. Leren met hart, hoofd en handen. Uiteraard kunnen we voor elke groep de reken en taaldoelen  in ons programma verwerken.  De kinderen werken met ons (zonder dat ze het zelf door hebben ) op een gezonde en leuke manier aan hun achterstand.

Klik hier voor de subsidies primair onderwijs

Subsidies Zuid Holland groene schoolpleinen

Het aanleggen van een groen schoolplein. het is een hele klus en organisatie waar wij gerust mee kunnen helpen. Hoe heerlijk is het als kinderen tussen de lessen door kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. We kunnen helpen met de organisatie, implementatie en het actieve gebruik van de groene school- en moestuinen.

Bron: website de groene school
  • ‘Themafonds Groenblauwe Schoolpleinen’
    Het Themafonds is en samenwerking tussen de Provincie Zuid-Holland en het Prins Bernard Cultuurfonds. Er is een financiële bijdrage van 1.000 – 15.000, maximaal 50% van de kosten worden vergoed. Meer informatie ›
  • Hoogheemraadschap van Delfland ‘Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie’
    Delfland subsidieert 20 à 25% van de watermaatregelen. Dit noemen we de ‘groenblauwe’ kostenposten. Daaronder vallen posten zoals ontharding en beplanting. De bijdrage is gemaximaliseerd op 15.000 euro. Meer informatie ›
  • Gemeente Rotterdam
    De gemeente heeft € 400.000 beschikbaar. Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen. Meer informatie ›